معماری

معماری دریافت بصری از به پرواز در آمدن تفکرات خالق (لوکوربوزیه)

اقلیم گرم و خشک و شیوه های طبیعی

 

 

در کشورهای اقلیم گرم و خشک، بیش از نیمی از بیشینه بار مصرف انرژی، تنها برای برآوردی نیازمندی های تهویه مطبوع صرف می شود. از آن جا که نرخ رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه فزاینده است، بنابراین فشاری که برای برآوردن نیازمندی های آتی محیط ساختگی به منابع انرژی وارد می شود نیز بسیار بالا خواهد بود، مگر آنکه پس از ...

+ نوشته شده در  شنبه ششم اسفند ۱۳۹۰ساعت 21:32  توسط فرزانه محرمی  |